Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Vi hjälper dig att upprätta juridiska handlingar så att du ska känna dig trygg i de avtal du sluter med en annan part. Tjänster som vi erbjuder är:


  • Generationsskifte – gåvohandlingar, köpehandlingar och reverser
  • Arrendekontrakt
  • Hyreskontrakt
  • Testamente